Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

SEO.VEVE.US - Lỗi DNS không vào được website hoặc facebook thường gặp khi nhà mạng chặn website của bạn, hoặc không cho vào facebook. Vậy làm thế nào để khắc phục các vấn đề này. Có một cách đơn giản nhất không cần phải cài phần mêm là sửa file hosts như sau.

Bước 1: Tìm file hosts
Vào ổ đĩa C => Window => System32 => Drivers => ETC 
Hoặc copy đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers\etc dán vào như hình bên dưới
C:\Windows\System32\drivers\etc
Bước 2: Chỉnh sửa file Hosts
Copy file Hosts ra ngoài, ở đây mình copy ra ngoài Documents để chỉnh sửa file hosts bằng notepad:
sửa file hosts bằng notepad
+ thêm 2 dòng đối với website của bạn như sau: 
103.16.6.213   luatdinhcu.com
103.16.6.213   www.luatdinhcu.com

=> với 103.16.6.213 là địa chỉ IP website của bạn, trường hợp bạn là admin của website.

+ Riêng trường hợp đối với Facebook, thì bạn có thể thay bằng:
173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com
Xem hình kết quả bên bên dưới: 
File hosts sau khi chỉnh sửa.


 Bước 3: Save file hosts vừa mới chỉnh sửa lại. Save không cần phải chọn loại file. Sau đó copy trở lại vào trong thư mục etc
Vậy là hoàn thành.
Note: tại sao phải copy ra ngoài etc, rồi lại copy trở lại vào etc? Lý do rất đơn giản là file hosts rất cần thiết và quan trọng trong máy tính của bạn, nên việc thay đổi trực tiếp có thể được nhưng quá trình save có thể gặp khó khăn. Vì thế, cần copy ra, sau khi sửa xong, thì copy trở lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng Ký Tên Miền Giá Rẻ