Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Phân tích lỗi Cannot modify header information - headers already sent by
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/vxuongg38mo/public_html/wp-includes/comment.php:1) in /home/vxuongg38mo/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 1207

Lỗi website wordpress
khi vào www.xuonggiacongnoithatgo.com/wp-admin thì bị lỗi này. Nó báo có 2 file, vậy lỗi file nào mới đúng. Thường là lỗi file đầu. Phân tích lỗi:

1. File bị lỗi là: comment.php (hoặc các file khác nằm ở chỗ 3 chấm màu đỏ này: /home/vxuongg38mo/public_html/wp-includes/.................... )
2. Lý do lỗi: file pluggable.php không thể kết nối được với file comment.php. Mà 2 file này nằm trong thư mục wp-includes nên không thể vào wp-admin được.
3. Nguyên nhân: có thể do dùng template, plugin,... free trên mạng nên bị cài mã độc...
4. Khác phục:
+ Mở file bị lỗi, ở đây là comment.php
+ Kiểm tra các thẻ đóng mở của file này: ?>, <?php

  • Có đủ thẻ đóng, mở hay không. VD: có 2 thẻ mở thì cũng có 2 thẻ đóng. Thiếu 1 cái cũng lỗi.
  • Xem trước và sau các thẻ này có ký tự gì lạ không? Nếu có thì xóa đi là OK.
  • Hoặc nếu trước, hoặc sau các thẻ đóng, mở này có ký tự trắng (space) thì xóa đi.
ở đây, thiếu thẻ đóng ?> Nên mình thêm vào là ok. 

 5. Lưu lại và thử F5 lại website.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng Ký Tên Miền Giá Rẻ