Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012


Trao đổi backlink với các trang web có Google PR cao qua dịch vụ miễn phí của automaticbacklinks

Đây là một dịch vụ miễn phí hỗ trợ riêng cho các trang web có Google PageRank từ 1 trở lên. Hệ thống hoạt động dựa trên việc trao đổi các liên kết dẫn đến nhau qua các website mà thành viên đăng ký. Các backlinks sẽ được tạo, cập nhật và trao đổi một cách tự động và công bằng.


==> VD: website của bạn có GPR ( Google PageRank ) là 1 thì link website của bạn sẽ được xuất hiện trên một vài website khác có PR tương tự hoặc cao hơn. Số lượng link của bạn có nhiều hay không thì còn tuỳ thuộc vào việc số điểm mà bạn có ( 1 điểm = 1 trang có GPR ) Hoặc bạn có thể mua gói dịch vụ của công ty này và tạo một lượng backlinks đột biến và chất lượng từ những trang web có GPR cao.

Link Statistics:

PageRankExchangedAvailable
7
32
6
4043
5
512303
4
2,6183,896
3
9,93819,556
2
22,51448,708
1
29,68470,025

Đây là thông kê số lượng các trang web đã có trên hệ thống ngày 29-8-2012.

Để đăng ký, các bạn vào: http://www.automaticbacklinks.com/ Một trang khác có thể trao đổi backlink tự động tại đây!

1 nhận xét:

Đăng Ký Tên Miền Giá Rẻ